Mahir Çayan Bütün Yazılar

0 1.372
image_pdf

“Bu çalışma, 16 Eylül 2019 tarihinde Medya Savunma Alanları’nda şehit düşen THKP-C/MLSPB gerillaları “DÖRTLER” Fırat ÇAPLIK, Muhammet TİRİL, Fırat YILDIRIM, Umut ÖZSEPET anısına ithaf edilmiştir.”

  • MAHİR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR

3. BASKIYA ÖNSÖZ

Emperyalizm ve oligarşik dikta yönetimi, ancak silahlı bir halk savaşı ile alaşağı edilebilir. 2. Paylaşım savaşı sonrası ABD emperyalizmi tarafından geri bıraktırılmış ülkelerde uygulamaya konulan yeni-sömürgecilik olgusu ile ülkemiz,  “yerli ve milli” Amerikancı köpekler  vasıtasıyla adım adım Amerikan emperyalizminin tam denetimi altında bir Türkiye haline getirildi. 12 Eylül cuntası eşliğinde ise yeni-sömürgecilik olgusu yeniden neo-liberal politikalar temelinde derinleştirildi. Bugünkü çöküşün asıl nedeni budur.

Ülkemiz, “yönetenlerin artık eskisi gibi yönetemediği, yönetilenlerin ise artık eskisi gibi yönetilmek istemediği” Marksist terminoloji ile ifade edecek olursak, tam bir “milli kriz” içindedir. İşte Mahir Çayan’ın yazıları ve THKP-C çizgisi bu gerçekler ışığında bir kez daha doğruluğunu ortaya koymaktadır. Bize düşen yeni-sömürge Türkiye kapitalizminin derinleşen “milli kriz”ini THKP-C’nin volantirist düşüncesi temelinde, zengin ve canlı bir pratikle orantılı olarak daha da derinleştirmektir. Bağımsızlığı kazanmanın, oligarşik dikta yönetimini parçalamanın, halk iktidarını kurmanın ve sosyalizmi inşa etmenin yolu, işçi sınıfı ve emekçi halkımıza THKP-C düşüncesini mal etmekten geçmektedir.

Halkımızın kurtuluşunu geciktiren, engelleyen her türlü sağ ve sol sapmalara karşı bizi yolumuzdan saptırmayacak olan THKP-C düşüncesidir; Mahir Çayan tarafından kaleme alınmış bütün yazılardır. Kesintisiz Devrim II-III, partimiz THKP-C’nin ideolojik, politik ve stratejik görüşlerini sistemli ve bir bütün olarak ortaya koyan temel programatik belgedir. THKP-C düşüncesinin yayılması ve halk kitlelerine mal edilmesi demek, halkımızı kurtuluşa götürecek olan yol demektir. Bu maksatla THKP-C’nin teorik görüşlerinin temelini meydana getiren Mahir Çayan’ın bütün yazılarının 3. baskısını gerçekleştirmeyi bir görev saydık.

19/02/2022

Ortadoğu Devrim Cephesi Basın Bürosu


PDF INDIR || ONLINE OKU

image_pdf
You might also like