THKP-C/MLSPB MK: ZORUNLU AÇIKLAMA

0 3.376
image_pdf
SEMBOLLER İŞÇİ SINIFI VE EMEKÇİ HALKLARIN HAFIZASIDIR!

12 Eylül artığı, mafya müsveddesi ”cazip şöhret” ve eşi düne kadar kirli işlerini ülke içinde “statükocu şef” olarak bilinen şahıs, Avrupa da ise “maşası” olarak kullandığı kişi üzerinden yürütüyordu. “statükocu şef” ve “ maşasının” ipi pazara çıkınca “cazip şöhret” sürece doğrudan dahil oldu. Şimdi ise NATO’cu CHP’nin çöplüğünde yemlenen ihale solcularının kirli işlerini perdelemek için bir paravan örgütlenme olarak kurdukları “sözde bir dernek” olan vitrin örgütlenmesi üzerinden kirli işlerini yürütmeye devam ediyor.

Otuz küsür yıla yakın Avrupa’da kendisine ve “kutsal ailesine” ait bir yaşam kurmuş olan “cazip şöhret” bu 1 Mayıs’ta Paris’te, bedeller uğruna kızıllaştırılan ve tarihsel zincirin haldeki halkası, yakın tarihte şehit düşen Alper Çakas, Fırat Çaplık yoldaşlar tarafından onurla ve şereflice dalgalandırılan parti bayrağımızı kirli işlerinin üstünü örtmek için kullanmıştır. Bedeller ödeyerek kazanılan değerler ve semboller işçi sınıfı ve emekçi halkların hafızasıdır. Hiç kimse işine geldiginde kirli işlerinin üstünü örtmek için kullanamaz. Buna izin vermedik. Vermeyeceğiz. Sol, devrimci ve sosyalist kişiler, çevreler ve kurumlar bu ikiyüzlü ve alçakça tutum sahiplerine müsaade etmemelidir. Devrimci ortam ve faliyet alanlarından uzaklaştırmalı ve tehşir etmelidir.

Sol adına, devrimcilik adına bu alçaklığı ve riyakârlığı sergileyenler tamda önderimiz Mahir Çayan’ın haklı olarak 1970’li yıllarda söylemleri ve pratikleri ile düşmana hizmet edenler için kulladığı “objektif ajan” olarak nitelendirilirler. 12 Eylül artığı, mafya müsveddesi “cazip şöhret” ve şebekesi bu son pratikleri ile MLSPB değerlerini ve bayrağını bir bez parçası olarak kirli işlerinin üstünü örtmek için bir kez daha kullanmıştır. Ve bu son pratikleri ile THKP-C düşüncesine, MLSPB değerlerine ihanet etmiş “objektif ajanlardır.”

Parti bayrağını yıllarca yerlerde sürükleyen bu ikiyüzlülerin THKP-C/MLSPB ile hiçbir ilişkisi ve hukuku yoktur.

Bu hareketin değerlerini ve sembollerini kirli işlerinin üstünü örtmek için her kim kullanırsa kullansın tarihsel mirasın haldeki halkası olan bu degerlerin ve sembollerin taşıyıcısı Alper Çakas, Fırat Çaplık yoldaşların onurla ve şerefle taşıdığı THKP-C/MLSPB iradesini karşından bulacaktır.

THKP-C/MLSPB Merkez Komite

2 Mayıs 2022

image_pdf
You might also like