THKP-C/MLSPB SAVUNMASI: ŞAFAK YARGILANAMAZ 2. CİLT

0 2.616
image_pdf

ŞAFAK YARGILANAMAZ   II.  CİLT

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (THKP-C/MLSPB)’nin Emperyalizme, Oligarşiye ve Faşizme Yönelik İddianamesi ve Gerekçeli Hükmüdür…

2. CİLT İÇİN ÖNSÖZ

“ŞAFAK YARGILANAMAZ”ın II. Cildi sıcak günlerin ortasında çıkıyor. Dünya ve ülke her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bütün medya ağı ile sosyalizme saldırarak kendi imajını parlatan sistem gerçekte genel düzeyde derin bir çöküntü yaşıyor.

Ülke düzeyinde yapısal bir olgu olan kriz ortamında düzen kendini onaramıyor, zorlukları aşabilecek esnekliği yakalayamıyor, bu konudaki şansını da gitgide yitiriyor. Kriz durmadan derinleşirken egemen güçler durmadan yeni politik kadroların ve değişimlerin ihtiyacını duyuyorlar. Sağ blokta ve sosyal demokrat kanatta yıpranmamış yeni aktörler aranıyor ve bulunuyor.

Ama çözüm yok! Çözüm bulunamıyor. Süreç, düzenin bütün kadro ve kurumlarını olağanüstü bir hızla çürütüp yıpratıyor. Bir yandan Kürdistan dinamiğinin ulaştığı boyut ve bu konudaki çözümsüzlük; öte yandan düzenin çalışan insanlara verebileceklerinin sınırlarının giderek daralması oligarşiyi tam bir kaosa itiyor.

Ve tabii, çürüme ile saldırganlık sistemin doğası gereği birarada yürüyor. 12 Eylül sürecini hiç aratmayacak bir terör dalgası bütün ülkenin üzerinde esiyor. Kürdistan, bütün tarihi boyunca görmediği bir mücadele ve karşı-saldırıyı yaşıyor. Sözcüğün tam anlamıyla yediden yetmişe bir halk ayağa kalkmış savaşırken çözümsüzlük içinde bunalan oligarşi halka karşı savaşan bütün sömürgeci güçlerin yaşadığı paniği ve gaddarlığı yaşıyor. Artık terör ve katliamların bütün üst sınırları aşılmıştır. Ama korku da aşılmıştır.

Batı cephesinde ise, nispeten daha zayıf konumda olan devrimci hareket ve toplumsal muhalefet, düzenin yıpranışını devrimin yükselişiyle karşılamak gibi ciddi bir görevle karşı karşıyadır. Ancak devrimci irade ile aşılabilecek kilometre taşları önümüzde durmaktadır. Ve bu sürecin her santimetresinin kanla yoğrulacağı şimdiden kesindir.

MLSPB dava dosyasından derlenen “ŞAFAK YARGILANAMAZ II” böylesi koşullarda çıkıyor.

Bilindiği gibi mahkemelerde ortaya konulan metinler politik hareketler için çok önemlidir. Bu metinler, hukuksal vs. kaygıların çok ötesinde sözkonusu politik örgütlerin değerlendirme ve tespitlerinin ortaya konulduğu tarihsel belgelerdir.

“THKP-C/MLSPB Savaşçılarının Emperyalizme, Oligarşiye ve Faşizme Karşı Gerekçeli Hükmü”de böyle bir belge değeri taşıyor.

Bu açıdan bağışlanamaz bir gecikmeyle de olsa “ŞAFAK YARGILANAMAZ”ın ikinci cildini yayınlamaktan heyecan duyuyoruz.

I.Cilt daha çok dünyaya ilişkin genel tespitleri içerirken, II. Cilt artık Türkiye’ye uzanıyor. Osmanlı’dan aldığı bir tarihsel zinciri 80 öncesine getiriyor. Aynı süreçte THKP-C ve MLSPB’nin oluşum süreçlerini ve temel saptamalarını da ortaya koyuyor.

Aslında bu zincirin 12 Eylül sürecini de kapsaması düşünülmüştü. Ancak kitabın hacminin olağanüstü büyümesi karşısında bu bölüm III.Cilt’in içine dahil edildi.

III. Cilt 12 Eylül süreci ve sonrasını ele alacak, Emperyalizmin ve Oligarşinin suç dosyası, hukuk, sosyalizmin sorunları gibi bölümlerle devam edecek.

Akıp giden kesintisiz bir savaşın içinde yürürken bu tarihsel belgenin ufkumuzu genişleteceğine inanıyoruz.

YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM

Ekim 93

PDF INDIR || ONLINE OKU

image_pdf
You might also like