THKP-C/MLSPB SAVUNMASI: ŞAFAK YARGILANAMAZ 1. CİLT

0 2.236
image_pdf

ŞAFAK YARGILANAMAZ 1. CİLT

YAYINA HAZIRLANIRKEN

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği’nin bu iddianamesi ve Gerekçeli Hükmü, 12 Eylül Açık Faşizmi koşullarında, 12 Eylül zindanlarında tutsak olan MLSPB savaşçıları tarafından hazırlandı.Tutsak alındıkları andan itibaren, devrimin sırlarını düşmana vermeme kuralı başta olmak üzere bütün direniş gereklerini yerine getiren arkadaşlarımız, Oligarşinin mahkemelerinde hesap ve savunma vermeyi de reddettiler.

Dolayısıyla, bu İddianame ve Gerekçeli Hüküm oluştu. Hüküm; Kesintisiz Devrim’dir! Bunun gerekçesi ise, Dünyanın halklarımız üzerindeki uygulamaları bir bütün olarak onların suç dosyasını oluşturan eylemlilikleridir. Böylelikle bizim iddianamemiz, tarihsel süreçlerin incelenmesinden ve çözümlenmesinden oluşur. İnsanı, insanlık değer ve erdemlerini, insanca yaşamı baz alan bir düşünce, bilimsel sosyalizmin ışığında ama hergün daha çok emek ve daha güçlü örgütlülüklerle amaca yürür. Partimiz işte bu zorunlu yürüyüşün motorudur. Sosyalizm şafağı bir kaçınılmazlıktır, üretim ilişkilerinin doğal evriminin insana sunduğu, aydınlık yarındır. Ama bu aydınlık. uzun erimli mücadelelerin sonucunda gerçekleşecek bir hedeftir.

  • ŞAFAK YARGILANAMAZ!

Onlar tükenen günü biz şafağı temsil ediyoruz.

Tükenen günün hükmü yoktur, ama tan yeri zamanında söylenecek çok şey var. Ve yapılması gereken daha çok şey…

Bugün dünyamız, belki de en sancılı süreçlerinden birini yaşıyor. 80’li yılların sonunda, sosyalist blokun parçalanması ve reel sosyalizmin çöküşüyle başlayan dönem, dünya halkları için karanlık bir sayfa açtı. Tarihsel çevrimin dalgası son derece geri bir noktaya indi. Şu an Kürt halkı gibi ender örneklerin dışında, genel bir sükut içinde halklar…

Sessizliğin ötesinde bir kaçış var . 5-6 yıl öncesinin arayışları kaçışa dönüştü. Karşı-devrimci şiddetin yarattığı apolitik ortam, insanların anti-politik bir şaşkınlıkla duruksadığı bir ortama dönüştü. Yaşam, karşıtların birbirini üretmesi çelişkisiyle belirlenir. Bu geri dalganın, bu anti-politik sürecin hemen arkasından politik bir yükseliş dalgasının gelmesi kaçınılmazdır,

Eski reel sosyalist ülke halkları başta olmak üzere, dünyanın pek çok halkı, yaşama, gerçeklere tekrar dönecek, onu kucaklayacak ve şafağa doğru yürüyüşünü sürdürecek. Bizim halkımız da yürüyüşün bir parçası, belki en önlerdeki yürüyüşçülerden biri olacak. Bunun da gerekleri, koşulları var.

“Şafak Yargılanmaz”daki çalışmalar, bir işbölümü çerçevesinde ve bütün olanaksızlıklara karşın gerçekleştirilmişti. Özellikle 1987 yılı içerisinde yoğunlaştırılan çalışmanın tamamlanması 1988’i buldu. Çalışmalar 1988 yılında dışarıya ulaştırıldı ve yayınlanması için hazırlık yapıldı.

Ne var ki, bu kitabın yayınlanılmaya çalışılma süreci, yazım sürecinin 3-4 katı bir zaman aldı… Aradan yaklaşık altı yıllık bir zaman dilimi geçtikten sonra ancak şimdi, 1992’nin sonunda yayınına başlanabilen bu İddianame ve Gerekçeli Hükmün bir anlamda artık, “yayınına çalışılma tarihi” oluştu!…

Bu “tarih”ten kısaca söz etmek gerekiyor. İlk çalışma belli bir aşamaya ulaşıp matbaaya giriş günleri geldiğinde, kitabın dizildiği büroya “hırsız” girdi ve yalnızca “Şafak Yargılanamaz”ın dizgilerinin içinde bulunduğu disketleri “çaldı”…

Çalışma, neredeyse 1500 sayfayı bulan kapsamlı bir içerik taşıdığı için yeniden dizilmesi ciddi bir zaman dilimi demekti, İkinci kez dizgiye başlandı. Bu kez de teknolojinin gazabı gündeme geldi. Yine sonuca ulaşılmak üzere iken, bilgisayar kilitlendi ve yükler hapsoldu…

Bu esprili süreç, başka olumsuzluklarla zenğinleşince zaman iyice uzadı.

Cezaevlerinde, sürekli operasyonlara, sık sık yapılan sevk ve sürgünlere, bu arada hiç duraksamaksızın gündeme getirilen firar çalışmalarına rağmen daha kısa sürede hazırlanan “Şafak Yargılanamaz”, dışarıda beklemek zorunda kaldı. 1992’nin sonunda, MLSPB Savaşçılarının sözkonusu “yargılanması” hala sonuçlanmış değildir. Buna rağmen metinler Askeri Yargıtay’a gönderilmiştir ama davanın ne zaman bitebileceği gerçekten meçhul…

Bütün bunların içerisinde önemli olan başka bir şey var. Özellikle 87-88’den bu yana, yaşamakta olduğumuz süreç, dünyada son derece hızlı ve önemli değişikliklerin olduğu bir süreçtir. Bu nedenle metinin, o yılların verileriyle oluşmuş düşünce ve çözümlemeleri içerdiği gözardı edilmeden okunmalı, incelenmelidir.

“SUNUŞ” başlığıyla yer alan bölüm, yukarıda söz ettiğimiz girişimler sırasında daha sonra kaleme alınmış olmakla birlikte, bugün o metnin de üzerinden zaman geçmiştir.

İlk cilt sadece genel dünya değerlendirmesini içermektedir

İzleyecek ciltlerde yer alacak bölümler:

* Osmanlı Devletinin kuruluş dönemlerinden 1980 Türkiyesine kadar uzanan tarihselliği içinde ülke değerlendirmesi,

* Neden sosyalizm, neden devrim, neden THKP-C/MLSPB sorularının yanıtlarının yer aldığı çözümlemeler,

* Sosyalizm ve Sosyalizmin Sorunları,

* Emperyalizmin ve Oligarşinin Suç Dosyası,

* Hukuk

* Devrimin Hukuku ve bu temeldeki anlayışlarımız, eylemliklerimiz,

* Yargılanan emperyalizm ve Oligarşiye karşı hüküm; Devrim… şeklinde sürmektedir.

THKP-C/MLSPB savaşmaya, devrim mücadelesini gereken bütün taktik ve yöntemlerle sürdürmeye devam edecek… Dün olduğu, bugün olduğu gibi yarın da devlet, yoldaşlarımızı katletmeyi, tutsak almayı sürdürecek… Yoldaşlarımız, savaş alanlarında olduğu gibi, zindanlarda da egemenlik koşullarını çözümlemeye, egemen güçleri yargılamaya devam edecek…

ZAFERE KADAR..

Aralık 1992

PDF INDIR || ONLINE OKU

image_pdf
You might also like