Kızıldere, Ortadoğu Halk Devrimleri’nin Kesintisiz Yoludur

0 914
image_pdf

“Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” Önder, Mahir Çayan’ın son sözleriydi. Tarih 30 Mart 1972 yılını gösterdiğinde, Kızıldere’de bir savaşın manifestosu böyle yazılıyordu. Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altında bir ülkede, kölece yaşamaktansa silah elde vuruşarak direnmenin tek kurtuluş yolu olduğunu haykırarak 9 yoldaşıyla ölümsüzlüğe ulaştılar.

Onları onlar yapan yaldızlı sözler değildi, gençlik macerası değildi, onların mücadelesi onların yolu kesintisiz devrim yoluydu. Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm şiarıyla çıktılar yola. Bu yolda teslimiyet değil irade, inanç ve cüret vardı, bu temelde Kızıldere son değil başlangıçtır.

Kızıldere; politikleşmiş askeri savaş stratejisi temelinde, Anti-Emperyalist – Anti Oligarşik halk devrimi için dövüşenlerin yoludur. Kızıldere Emperyalizme, Siyonizme ve onların kukla rejimlerine karşı, Ortadoğu halklarının zaferinin yoludur. Kızıldere ideolojik, politik, askeri birliğin devrimci stratejik sentezidir.

Kızıldere; siper yoldaşlığının ete kemiğe büründüğü devrimciliğin tanımıdır. Kızıldere, Bağımsız Türkiye, Birleşik Özgür Kürdistan çağrısıdır. Kızıldere, Ortadoğu devrim cephesi’nin kızıl sancağıdır.

Biz; MLSPB/ DEVRİM CEPHESİ savaşçıları olarak diyoruzki, Önder, Mahir Çayan’ı anmak savaşmaktır, Rojava devrim topraklarında önderimizi savaşarak anıyoruz. Türkiye ve Ortadoğu halklarına sesleniyoruz, Emperyalizme, Siyonizme ve işbirlikçilerine karşı, Parti- Cephe’nin ihtilalci kızıl bayrağı altında birleşmeye, mücadeleye ve zafere çağırıyoruz.

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM!

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

MLSPB/Devrim Cephesi

29-02-2015

Serekani Karargahı

image_pdf
You might also like