Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları: Afrîn Roksen Matbası’nda Basıldı

0 1.364
image_pdf

Bütün Yazılar Mahir Arpaçay, Alper Çakas Ve Muhammed Arslan Yoldaşlar Anısına.

PDF INDIR || ONLINE OKU


  • ÖNSÖZ

Mahir Çayan’ın kendine ait Yazıları, 30 Mart 1972 Kızıldere sonrasında Bütün yazılar olarak derlenmiş ve  çeşitli yayıncılar tarafından defalarca basılmıştır. Fakat; dünya denkleminin alt-üst olduğu, eski dengelerin yıkıldığı, yeni dengelerin yeniden dizayn edildiği ülkemizde ve Ortadoğuda, sömürge devrimlerinin politik-askeri kuramcısı Mahir Çayan’ın, bütün yazılarını tekrar okuyucuyla buluşturmanın ve bunu ‘’Ortadoğu Devrimci Çemberi’’nin içinde yer alarak gerçekleştirmenin  gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

71  silahlı çıkışının ilk adımını atan Mahir Çayan, bu devrimci kopuşu gerçekleştirirken içinden çıktığı ortamı bataklık olarak nitelendirmiş ve bataklığın izlerini bir süre üzerlerinde taşıyacaklarını, bunun tersini idda etmenin idealizm olacağını ifade etmiştir. Ve bu izlerin ancak savaşın içinde savaşıla, savaşıla atılacağını net bir şekilde göstermiştir.

Diğer yandan Mahir Çayan, Kesintisiz devrim  broşürüne başlarken “ülkemiz solunda bugün tam bir teorik keşmekeş hüküm sürmektedir” diye başlamış ve Marksist devrim teorisinin diyalektik metoduna ve onun muhtevasına sadık kalarak, sömürge devrimlerinin politik-askeri kuramını ve onun dilini, terminolojisini, kavramlarını kendine ait bir uslupla yeniden üreterek Türkiye’ye ve sömürge devrimlerine özgü bir politik askeri kuramı sentezlemiştir.

İşte bu nedenle biz; Mahir Çayan’ın teorik ve politik  meseleleri ele alırken başvurduğu diyalektik metot’un ’’ herşey hareket halindedir’’ belirlemesine sadık kalarak. dünyayı sadece yorumlamakla yetinmeyip değiştirme eylemi içinde yer alarak, somutu soyutlamanın ve tekrar somutlaştırmanın, devrimci teoriyi bu temelde üretmenin tarihsel öznesi olacağız.


  • BÜTÜN YAZILAR İKİNCİ BASKI

Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları’nın 1.Baskısı, geçtigimiz yıl 2018’de Nato’cu Türk işgal ordusu’nun, Efrin saldırısı öncesinde Ocak ayında “Efrin Roksen matbasında” yapılmıştı aradan geçen bir yıl gibi bir zaman aralıgında birinci baskı tükendi.

Partimizin önderi Mahir Çayan’ın teorik yazıları bizimde beklemedigimiz bir ilgi ve merakla karşılaştı. Birinci baskı Ortadoğu’nun her yerinde talep edildi. bu yogun merak ve ilgi karşısında bizde Mahir Çayan ın görüşlerini daha fazla okuyucuya ulaştırmak için dikkatli ve hassas bir çalışma yaparak, Bütün Yazıları tekrar düzenleyerek ikinci baskısını yaptık.

  • 2. Baskı Efrin’de NATO’cu Türk işgalci devleti’ne karşı savaşda şehit düşen, Ramazan Güleken Yoldaş’ın anısına ithafen yapılmıştır.

Bu çalışmada emegi geçen bütün işçi arkadaşlarımıza ve Ortadoğu devrim cephesi basın bürosu emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Devrimci Selamlar

7 Ocak 2019

THKP-C/MLSPB

PDF INDIR || ONLINE OKU

image_pdf
You might also like