ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU: KURULUŞ İLANI

0 2.102
image_pdf

ROJAVA’DA ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU KURULDU


  • KURULUŞ BİLDİRİSİ

Ortadoğu Emperyalist kan emiciler ve sömürgecilik tarafından bir kan deryasına çevrilmiştir. Aynı güçler tarafından organize edilen, DAİŞ çeteleri eliyle bölge işgal edilerek halklara boyun eğdirilmeye çalışılıyor. DAİŞ çetelerinin hıristiyan, Ezidi, Süryani ve Müslüman halklara dönük katliamları, tecavüzleri, kadınları ve çocukları insan pazarlarında satmaları, kitlesel idam törenleri, insanlık dışı birçok politikaları aslında emperyalist efendilerinin yansıması ve yüzlerce yıllık pratiğidir.

Halkları kan gölünde yok etmek, dilini, inançlarını, yaşamını, benliğini unutturmak isteyenlerin karşısında örgütlü halk hareketlerinin muazzam direnişi, Rojava’da, YPG-YPJ öncülüğünde tıpkı Kobane’de, Şengal’de, Tel-Hamis’de ve Serekani’de olduğu gibi başarıya ulaşmıştır.

Rojava devrimi dünyanın gündemine oturmuş, YPG-YPJ direnişi yoksul halkların gıptayla baktığı, destek eylemlerini büyüttüğü ve savaşçılar gönderdiği bir alan, günümüzün Bekaa’sına, günümüzün Filistin’ine dönüşmüştür. Rojava Devrimi; Alman kuşatması altında Paris Komünü’dür. İspanya iç savaşında Madrid’dir, 2. Paylaşım Savaşı’nda Stalin’gradır.

Rojava devrimi, başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelerinin güç dengelerini altüst etmiş ve etkisi her geçen gün daha da büyüyen dünya devrimlerinin kalbi, mazlum halkların direniş meşalesi haline gelmiştir.

Rojava devrimi bir kadın devrimi olarak, erkek egemenlikli dünya gericiliğine karşı, güçlü bir kadın iradesi yaratmış, bunun sembolü olmuştur.

Rojava devrimini savunmayı, onun alanını genişletmeyi tarihi bir görev ve sorumluluk olarak kabul eden dünyadan devrimciler, Ortadoğu’ya yüzlerini çevirmiş, cephelerde savaşmaktan, kanlarını dökmekten ve zafer için ölmekten bir saniye bile tereddüt etmemişlerdir.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bazı devrimci güçler devrimi geliştirmek, ilerletmek, savaşı büyütmek ve kendi topraklarına taşımak için Rojava topraklarına gelerek burada yerlerini almış, savaşa ve devrime gerekli katkıyı sağlamaya çalışmıştır.

Biz, Rojavanın her karışında savaşan, şehitler veren ve direniş bayrağını omuzlayanlar…

Biz, emperyalizme ve bölge gericilerine karşı en ön saflarda dövüşenler…

Biz, DAİŞ çetelerinin her tür destekle devrimi boğmak adına yaptıkları vahşi saldırılarına göğüs gerenler…

Biz, devrimi yaşayan, damarlarında ve hücrelerinde hissedenler…

Biz, Rojava devrimini gerçekleştiren Kürdistan’da yaşayan halklar, YPG-YPJ bayrağı altında savaşan tüm uluslardan işçiler, ezilenler, kadınlar, Enternasyonalist devrimciler…

Andımız var, sözümüz var bizden önce düşenlere, bizden önce yaratılan değerlere…

Biz İspanyollar, Almanlar, Yunanlar, Türkler, Araplar, Ermeniler, Lazlar, Çerkesler, Arnavutlar…Dünyanın dört bir yanından enternasyonalistler, devrimci güçler, örgütler, gruplar olarak Rojava devrimini savunmak için ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU’NDA birleştik.

Tüm dünya’dan ezilen halklar, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, farklı inanç ve kimliklerden topluluklar, ekolojistler, anti- emperyalisler anti-faşistler, anti-kapitalistler, demokratlar ve devrimciler; Rojava devrimini savunmak, kazanımlarımızı büyütmek, halkların kardeşliğini ve Ortadoğu ve bölge devrimini genişletmek için ENTARNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU bayrağı altında sizleri savaşmaya ve zaferi kazanmaya çağırıyoruz…

ENTERNASYONALLE KURTULUR İNSANLIK

YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİ

YAŞASIN DÜNYA HALKLARININ ÖZGÜRLÜK SAVAŞI

ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ, BÖG, MLKP, TİKKO, R★C

10 HAZİRAN 2O15

EÖT VİDEO: TÜRKÇE ÇAĞRI      /      EÖT VİDEO: İNGİLİZCE ÇAĞRI  


 

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ ÇAĞRISI

  • TÜRKİYE, ORTADOĞU VE DÜNYA HALKLARINA

Emperyalist güçler ve onların kukla taşeronları 21.YY. ın başında, Rojava’da gerçekleşen Devrimi boğmak tasfiye etmek için kendi elleriyle besledikleri, büyüttükleri Kontr-gerilla (DAİŞ) İŞİD çetelerini, Kobane üzerine salmış ve böylece Kürt Halkının şahsında, Ortadoğu ve Dünya Halklarının iradesini kırabileceklerini hesaplamışlardır.

Fakat, Rojava halkı YPG/YPJ öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden Enternasyonalistler olarak emperyalist güçlere ve kukla devletçiklerine karşı emekçi halk sınıflarının ve birleşmiş insanlık idealinin taşıyıcıları olan Enternasyonalistler faşist İŞİD çetelerine karşı çağımızın en görkemli, destansı, direnişini sergileyerek ve Kahramanca bir iradeyle direnerek, düştü düşecek diyenlere, unutamayacakları tarihsel bir tokat attık.

Parti-Cephe’mizin kurucusu Önderimiz Mahir Çayan Amerikan emperyalizmi’nin maşası, Ortadoğu halkları’nın baş düşmanı faşist İsrail’in Filistin halkına karşı yürütüğü soykırıma karşı Filistin ve Ortadoğu halklarının Siyonist katili Efraim Elrom’u cezalandırarak Ortadogu devrim cephesinin aktif bir tarafı olmuştur. Emperyalizme karşı bagımsızlığın sembolü Deniz Gezmiş, Filistin halkıyla işgalci Siyonistlere karşı dövüşerek Filistin devriminin bir parçası olmuştur ve Ortadoğu halklarıyla emperyalizme ve siyonizme karşı savaşmıştır.

Biz; MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ/DEVRİM CEPHESİ olarak çeşitli uluslardan, halklardan ve örgütlerden Enternasyonalistler olarak Rojava’da gerçekleşen halk devrimi’ne Enternasyonalist destegi ve katkıyı sunarak Rojava halk savaşı’nın aktif bir öznesi ve bileşeni olduk. Devrimde YPG/YPJ güçleri ile bilikte Daiş çetelerine karşı devrim cephelerinde silah arkadaşlığını, devrimci yoldaşlığı paylaştık.

Bizler; ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU olarak Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk, Kürt, Arap, Fars, Süryani, Laz, İspanyol ve daha birçok kimlikten devrimci, sosyalist ve komünist olarak, Rojava’da, gerçekleşen halk devrimini savunmaya, devrimi dalga dalga ülkemize, Ortadoğu’ya ve dünya’ya taşımaya çağırıyoruz.

Biz; MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ/DEVRİM CEPHESİ olarak emperyalist güçlere ve onların kuklalarına tetikçi çetelerine karşı halklarımızı savaşa devrime ve zafere çağırıyoruz.

Emperyalistler, Siyonistler, Sömürgeci rejimler ve taşeron çeteleri yenilecek. direnen ve savaşan halklar kazanacak.

Devrime dalga dalga koşan, devrim için dövüşen düşen, genç kadın ve erkek kahraman evlatlarınızı gururla ve özlemle kucaklayın, Onlar’ki ihtilalin çocuklarıdır, Onlar’ki Hallacı Mansur’un, Baba İsak’ların Bedreddin’lerin, Pir sultan’ların Daileri’dirler. Mahir’in, Deniz’in Kaypakkaya’nın yolunda yürüyenlerdir. Onlar’ki Haziran şafağında halklarımızın devrimci kurtuluşu için dövüşenlerdir.

Onlar’ki bin yıllardır ülkesi ve kimligi parçalanmış Kürt halkının kardeşleridir, Onlar’ki Demirci kawa’nın, Mazlum’un Kemal Pir’in yoldaşlarıdır. Onlar’ki Filistin halkının Ebu Ali Mustafa’sı, İran’da Bijan Cezani’nin fedaileridir.

Kimse düş gücünü kısırlaştımasın yaşlı dünyamız daha pek çok Uluslararası Tugay görecek, daha pek çok Arjantin’li Bolivya’larda, Kongo ormanlarında savaşacak, daha pek çok Serpil Polat’lar Mahir Arpaçay’lar kürdistan’da savaşacak, daha pek çok Erik Scurfialt, İvana hoffmanınlar Anadolu’da savaşacak.

PARTİ-CEPHE MEVZİSİ DEVRİM CEPHESİ!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN!

11 HAZİRAN 2015

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ

EÖT AÇIKLAMA: VİDEOSU

image_pdf
You might also like