Qamişlo’da Kızıldere Anması

0 2.222
image_pdf
  • KIZILDERE ANMASI: QAMIŞLO

Halklar divanına katılan ve halklarımızın kurtuluşu için dövüşenleri, düşenleri bir kez daha anarak ve anılarını zafere kadar taşıyacağımızı ilan ederek Rojava halkını, devrimini selamlıyoruz, hepiniz hoş geldiniz.

Her 30 Mart’ta Mahir ÇAYAN şahsında Kızıldere şehitleri anılır,  Kızıldere’nin kahramanlığına, cürretkarlığına ve de gençliğine dem vurulur bu konuda hepimiz hemfikiriz, fakat Mahir ÇAYAN ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesini anlamak açısından Mahir ÇAYAN’ın stratejik yoluna ilişkin birkaç kelime etmek istiyorum.

On’lar devrim ve sosyalizm için yola çıktılar ve 1970’li yıllarda Mahir ÇAYAN, Deniz GEZMİŞ, İbrahim KAYPAKKAYA Türkiye halklarının ve Kürdistan halklarının gönlünde taht kurdu. Kürt özgürlük hareketinin ve onun başkanı Abdullah ÖCALAN’IN ilham kaynağı, esin kaynağı oldu, bunu kendiside zaten ifade etmektedir.

Biz farklı bir boyutta değerlendirecezgiz ON’lar kahramandılar, ON’lar cesurdular, ON’lar gençtiler fakat bu ON’ları açıklamak için yeterli değil, ON’lar hedefe ulaşabilmek için gerilla savaşının, halk savaşının şart olduğunu ifade ettiler. Mahir ÇAYAN’dan ve Kızıldereden bahsederken politikleşmiş askeri savaş stratejisinden ve gerilla savaşından bahsetmezsek aslında Mahir Çayan’dan bahsetmiyoruz demektir. O açıdan Mahir ÇAYAN ve Kızıldere şehitleri 1972 yılında 6 Mayıs’ta Deniz ÇEZMİŞ, Hüseyin İNAN, Yusuf ASLAN’ın idamını önlemek için üç İngiliz teknisyenini kaçırarak Kızıldereye gittiler Kızılderede aslolarak hedefleri Deniz GEZMİŞ ve yoldaşlarının idamını engellemekti. Fakat tek başına amaçları bu değildi ON’ların amaçları aslında Şarkışla yoluna çıkmış olan, gerilla savaşı için yola çıkmış olan Deniz GEZMİŞ’in idamını engelleyerek hapishaneden kurtarmak Türkiye halklarının bir gerilla ordulaşmasını gerçekleştirmekti.

Biz; Parti-Cephe hareketi MLSPB olarak önderimiz Mahir Çayan’ın stratejik çizgisinin ve devrimci rotasının politikleşmiş askeri savaş olduğunu bilerek ve onun stratejik sentezine sadık kalarak yönelimimizi belirledik. Bu anlamda Mahir Çayan”ın küllüyatı bir bütündür. ideolojik netlik, politik tutarlılık ve askeri cesarettir.

Önderimiz Mahir ÇAYAN’nın Kızılderede tarihe geçen sözünü hatırlatarak devam etmek istiyorum. “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” Mahir ÇAYAN’ın son sözleriydi, tarih 30 Mart 1972 yılını gösterdiğinde Kızılderede bir savaşın manifestosu böyle yazılıyordu. Emperyalizminin boyunduruğu altında bir ülkede, kölece yaşamaktansa silah elde vuruşarak direnmenin tek kurtuluş yolu olduğunu haykırarak 9 yoldaşıyla ölümsüzleştiler.

      • ON’LAR…

Mahir ÇAYAN

Cihan ALPTEKİN

Ömer AYNA

Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU

Nihat YILMAZ

Saffet ALP

Ahmet ATASOY

Hüdai ARIKAN

Sabahattin KURT

Ertan SARUHAN’DI

ON’ları yapan yaldızlı sözler değildi, gençlik macerası değildi, onların mücadelesi onların yolu kesintisiz devrim yoluydu. Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm şiarıyla çıktılar yola. Bu yolda teslimiyet değil irade, inanç ve cüret vardı.

Türkiye devrimci hareketi aradığını kaybettiği yerde bulacaktır. 71 silahlı devrimci çıkışını başlatan önderlerimiz. Mahir ÇAYAN, İbrahim KAYPAKKAYA ve Deniz GEZMİŞ kendilerinden öncekilerin. 50’li yıllık pasifist, reformist ve statükocu tasalluttan devrimci kopuşu gerillacı bir çizgide gerçekleştirdiler.

71 devrimci kopuşunu gerçekleştirenler içinde çıktıkları bataklığın izlerini bir süre üzerlerinde taşıdılar ve savaşın içersinde savaşa savaşa aştılar. Bunu gerçekleştirirken bütün hepsinin başvurduğu devrimci strateji şehirde ve kırda gerilla savaşı ile devrimi gerçekleştirmekti. Politik, Askeri ve pratik yönelimlerinin rotası buydu.

Mahir ÇAYAN, İbrahim KAYPAKKAYA ve Deniz GEZMİŞ’in tek gündemleri devrim ve sosyalizm idi. Bu hedefe varmanın yoluda Silahlı Propaganda- şiddet temelinde gerilla savaşı olarak belirlenmşti.

Bizim açımızdan 71 devrimci kopuşunun muhtevası Mahir ÇAYAN’ın Elrom eylem’i, Deniz GEZMİŞ’in Filistin kimliği, İbrahim KAYPAKKAYA’nın dersim çıkışıdır. O açıdan Kızıldere; Bagımsız Türkiye, Özgür Kürdistan, Devrimci Ortadoğu çagrısıdır. Bu temelde Kızıldere son değil başlangıçtır. Savaş Sürüyor!

30  MART  2017

THKP-C/MLSPB

VİDEO:Türkçe Konuşma, Kürtçe Çeviri

image_pdf
You might also like